Zaświadczenie ukończenia nauki w rzemiośle

Aby uzyskać zaświadczenie ukończenia nauki w rzemiośle, należy wypełnić odpowiedni formularz w biurze Cechu lub pobrać go z Internetu i dostarczyć do biura Cechu.