Opublikowane przez crr.pl    27 grudnia 2021    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


grudzień 2021- luty 2022
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 282,87 zł 27,61 zł 4,24 zł 6,93 zł 38,78 zł 244,09 zł
27,61 zł 18,39 zł
II 339,44 zł 33,13 zł 5,09 zł 8,32 zł 46,54 zł 292,90 zł
33,13 zł 22,06 zł
III 396,01zł 38,65 zł 5,94 zł 9,70 zł 54,29 zł 341,72 zł
38,65 zł 25,74 zł
Opublikowane przez crr.pl    30 września 2021    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


wrzesień 2021- listopad 2021
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 275,23 zł 26,86 zł 4,13 zł 6,74 zł 37,73 zł 237,50 zł
26,86 zł 17,89 zł
II 330,27 zł 32,23 zł 4,95 zł 8,09 zł 45,27 zł 285,00 zł
32,23 zł 21,47 zł
III 385,32 zł 37,61 zł 5,78 zł 9,44 zł 52,83 zł 332,49 zł
37,61 zł 25,05 zł
Opublikowane przez crr.pl    17 czerwca 2021    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


czerwiec 2021- sierpień 2021
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 284,08 zł 27,73 zł 4,26 zł 6,96 zł 38,95 zł 245,13 zł
27,73 zł 18,47 zł
II 340,89 zł 33,27 zł 5,11 zł 8,35 zł 46,73 zł 294,16 zł
33,27 zł 22,16 zł
III 397,71 zł 38,82 zł 5,97 zł 9,74 zł 54,53 zł 343,18 zł
38,82 zł 25,85 zł
Opublikowane przez crr.pl    9 marca 2021    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


marzec 2021- maj 2021
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 272,90 zł 26,64 zł 4,09 zł 6,69 zł 37,42 zł 235,48 zł
26,64 zł 17,74 zł
II 327,48 zł 31,96 zł 4,91 zł 8,02 zł 44,89 zł 282,59 zł
31,96 zł 21,29 zł
III 382,06 zł 37,29 zł 5,73 zł 9,36 zł 52,38 zł 329,68 zł
37,29 zł 24,83 zł
Opublikowane przez crr.pl    19 stycznia 2021    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


grudzień 2020- luty 2021
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 258,45 zł 25,22 zł 3,88 zł 6,33 zł 35,43 zł 223,02 zł
25,22 zł 16,80 zł
II 310,14 zł 30,27 zł 4,65 zł 7,60 zł 42,52 zł 267,62 zł
30,27 zł 20,16 zł
III 361,83 zł 35,31 zł 5,43 zł 8,86 zł 49,60 zł 312,23 zł
35,31 zł 23,52 zł
Opublikowane przez crr.pl    21 października 2020    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


wrzesień 2020 - listopad 2020
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 251,22 zł 24,52 zł 3,77 zł 6,15 zł 34,44 zł 216,78 zł
24,52 zł 16,33 zł
II 301,47 zł 29,42 zł 4,52 zł 7,39 zł 41,33 zł 260,14 zł
29,42 zł 19,60 zł
III 351,71 zł 34,33 zł 5,28 zł 8,62 zł 48,23 zł 303,48 zł
34,33 zł 22,86 zł
Opublikowane przez crr.pl    24 czerwca 2020    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


czerwiec 2020 - sierpień 2020
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 266,57 zł 26,02 zł 4,00 zł 6,53 zł 36,55 zł 230,02 zł
26,02 zł 17,33 zł
II 319,89 zł 31,22 zł 4,80 zł 7,84 zł 43,86 zł 276,03 zł
31,22 zł 20,79 zł
III 373,20 zł 36,42 zł 5,60 zł 9,14 zł 51,16 zł 322,04 zł
36,42 zł 24,26 zł
Opublikowane przez crr.pl    19 grudnia 2019    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


grudzień 2019 - luty 2020
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 246,58 zł 24,07 zł 3,70 zł 6,04 zł 33,81 zł 212,77 zł
24,07 zł 16,03 zł
II 295,90 zł 28,88 zł 4,44 zł 7,25 zł 40,57 zł 255,33 zł
28,88 zł 19,23 zł
III 345,21 zł 33,69 zł 5,18 zł 8,46 zł 47,33 zł 297,88 zł
33,69 zł 22,44 zł
Opublikowane przez crr.pl    6 listopda 2019    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


wrzesień 2019 - listopad 2019
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 241,96 zł 23,62 zł 3,63 zł 45,93 zł 33,18 zł 208,78 zł
23,62 zł 15,73 zł
II 290,35 zł 28,34 zł 4,36 zł 7,11 zł 39,81 zł 250,54 zł
28,34 zł 18,87 zł
III 338,75 zł 33,06 zł 5,08 zł 8,30 zł 46,44 zł 292,31 zł
33,06 zł 22,02 zł
Opublikowane przez crr.pl    26 czerwca 2019    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


czerwiec 2019 - sierpień 2019
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 198,04 zł 19,33 zł 2,97 zł 4,85 zł 27,15 zł 170,89 zł
19,33 zł 12,87 zł
II 247,55zł 24,16 zł 3,71 zł 6,06 zł 33,93 zł 213,62 zł
24,16 zł 16,09 zł
III 297,06 zł 28,99 zł 4,46 zł 7,28 zł 40,73 zł 256,33 zł
28,99 zł 19,31 zł
Opublikowane przez crr.pl    6 marca 2019    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


marzec 2019 - maj 2019
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 194,55 zł 18,99 zł 2,92 zł 4,77 zł 26,68 zł 167,87 zł
18,99 zł 12,65 zł
II 243,19 zł 23,74 zł 3,65 zł 5,96 zł 33,35 zł 209,84 zł
23,74 zł 15,81 zł
III 291,82 zł 28,48 zł 4,38 zł 7,15 zł 40,01 zł 251,81 zł
28,48 zł 18,97 zł
Opublikowane przez crr.pl    15 stycznia 2019    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


grudzień 2018 - luty 2019
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 183,21 zł 17,88 zł 2,75 zł 4,49 zł 25,12 zł 158,09 zł
17,88 zł 11,91 zł
II 229,01 zł 22,35 zł 3,44 zł 5,61 zł 31,40 zł 197,61 zł
22,35 zł 14,89 zł
III 274,81 zł 26,82 zł 4,12 zł 6,73 zł 37,67 zł 237,14 zł
26,82 zł 17,86 zł
Opublikowane przez crr.pl    12 września 2018    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


wrzesień 2018 - listopad 2018
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 180,84 zł 17,65 zł 2,71 zł 4,43 zł 24,79 zł 156,05 zł
17,65 zł 11,75 zł
II 226,05 zł 22,06 zł 3,39 zł 5,54 zł 30,99 zł 195,06 zł
22,06 zł 14,69 zł
III 271,26 zł 26,47 zł 4,07 zł 6,65 zł 37,19 zł 234,07 zł
26,47 zł 17,63 zł
Opublikowane przez crr.pl    9 lipca 2018    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


czerwiec 2018 - sierpień 2018
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 184,91 zł 18,05 zł 2,77 zł 4,53 zł 25,35zł 159,56 zł
18,05 zł 12,02 zł
II 231,14 zł 22,56 zł 3,47 zł 5,66 zł 31,69 zł 199,45 zł
22,56 zł 15,02 zł
III 277,37 zł 27,07 zł 4,16 zł 6,80 zł 38,03 zł 239,34 zł
27,07 zł 18,03 zł
Opublikowane przez crr.pl    6 czerwca 2017    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


czerwiec 2017 - sierpień 2017
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 174,14zł 17,00 zł 2,61 zł 4,27 zł 23,88 zł 150,26 zł
17,00 zł 11,32 zł
II 217,68 zł 21,25 zł 3,27 zł 5,33 zł 29,85 zł 187,83 zł
21,25 zł 14,15 zł
III 261,21 zł 25,49 zł 3,92 zł 6,40 zł 35,81 zł 225,40 zł
25,49 zł 16,98 zł
Opublikowane przez crr.pl    14 marca 2017    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


marzec 2017 - maj 2017
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 168,76 zł 16,47 zł 2,53 zł 4,13 zł 23,13 zł 145,63 zł
16,47 zł 10,97 zł
II 210,95 zł 20,59 zł 3,16 zł 5,17 zł 28,92 zł 182,03 zł
20,59 zł 13,71 zł
III 253,14 zł 24,71 zł 3,80 zł 6,20 zł 34,71 zł 218,43 zł
24,71 zł 16,45 zł
Opublikowane przez crr.pl    2 grudnia 2016    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


grudzień 2016 - luty 2017
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 162,20 zł 15,83 zł 2,43 zł 3,97 zł 22,23 zł 139,97zł
15,83 zł 10,54 zł
II 202,75 zł 19,79 zł 3,04 zł 4,97 zł 27,80 zł 174,95 zł
19,79 zł 13,18 zł
III 243,30 zł 23,75 zł 3,65 zł 5,96 zł 33,36 zł 209,94 zł
23,75 zł 15,81 zł
Opublikowane przez crr.pl    13 września 2016    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


wrzesień 2016 - listopad 2016
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 160,76 zł 15,69 zł 2,41 zł 3,94 zł 22,04 zł 138,72zł
15,69 zł 10,45 zł 26,14 zł
II 200,95 zł 19,61 zł 3,01 zł 4,92 zł 27,54 zł 173,41 zł
19,61 zł 13,06 zł 32,67 zł
III 241,14 zł 23,54 zł 3,62 zł 5,91 zł 33,07 zł 208,07 zł
23,54zł 15,67 zł 39,21 zł
Opublikowane przez crr.pl    7 czerwca 2016    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


czerwiec 2016 - sierpień 2016
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 167,26 zł 16,32 zł 2,51 zł 4,10 zł 22,93 zł 144,33zł
16,32 zł 10,87 zł 27,19 zł
II 209,07 zł 20,41 zł 3,14 zł 5,12 zł 28,67 zł 180,40 zł
20,41 zł 13,59 zł 34,00 zł
III 250,89 zł 24,49 zł 3,76 zł 6,15 zł 34,40 zł 216,49 zł
24,49 zł 16,31 zł 40,08 zł
Opublikowane przez crr.pl    14 marca 2016    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


marzec 2016 - maj 2016
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
wypadkowe
1,80%
I 162,68 zł 15,88 zł 2,44 zł 3,99 zł 22,31 zł 140,37zł
15,88 zł 10,57 zł 2,93 zł 29,38 zł
II 203,35 zł 19,85 zł 3,05 zł 4,98 zł 27,88 zł 175,47 zł
19,85 zł 13,22 zł 3,66 zł 36,73 zł
III 244,02 zł 23,82 zł 3,66 zł 5,98 zł 33,46 zł 210,56 zł
23,82 zł 15,86 zł 4,39 zł 44,07 zł
Opublikowane przez crr.pl    11 stycznia 2016    Stawki wynagrodzeń uczniów młodocianych


grudzień 2015-luty 2016
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
wypadkowe
1,80%
I 155,81 zł 15,21 zł 2,34 zł 3,82 zł 21,37 zł 134,44 zł
15,21 zł 10,13 zł 2,80 zł 28,14 zł
II 194,77 zł 19,01 zł 2,92 zł 4,77 zł 26,70 zł 168,07 zł
19,01 zł 12,66 zł 3,5 zł 35,17 zł
III 233,72 zł 22,81 zł 3,51 zł 5,73 zł 32,05 zł 201,67 zł
22,81 zł 15,19 zł 4,21 zł 42,21 zł