Podanie o skrócenie / przedłużenie praktyki.

Aby uzyskać skrócenie lub przedłużenie praktyki w rzemiośle, należy wypełnić odpowiedni formularz w biurze Cechu lub pobrać go z Internetu i dostarczyć do biura Cechu.