Opublikowane przez crr.pl    9 marca 2021    Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne od lutego 2021


OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE
Obowiązujące w MIRiP w Krakowie od 01.02.2021r.
Rodzaj kosztu Kwota
EGZAMINY:
Egzamin czeladniczy 740,00 zł
Egzamin mistrzowski 1480,00 zł
Egzamin sprawdzający 260,00 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy - 50% opłaty pierwszej 370,000 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski - 50% opłaty pierwszej 740,00 złNa podstawie pkt 4 ust. 3g art. 3 ustawy o rzemiośle (Dz.U. Z 2020 r. poz. 2159) izba rzemieślnicza informuje kandydatów o wysokości przedmiotowych opłat, bowiem stawki te w każdym roku podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w poprzednim roku kalendarzowym wyniósł co najmniej 99%.

Zgodnie z komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 r. Prezesa GUS nastąpił wzrost cen o 3,4%.Opublikowane przez crr.pl    19 stycznia 2021    Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne 2021


OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE
Obowiązujące w MIRiP w Krakowie od 18.01.2021r.
Rodzaj kosztu Kwota
EGZAMINY:
Egzamin czeladniczy 724,00 zł
Egzamin mistrzowski 1448,00 zł
Egzamin sprawdzający 259,00 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy - 50% opłaty pierwszej 362,000 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski - 50% opłaty pierwszej 724,00 złNa podstawie pkt 4 ust. 3g art. 3 ustawy o rzemiośle (Dz.U. Z 2020 r. poz. 2159) izba rzemieślnicza informuje kandydatów o wysokości przedmiotowych opłat, bowiem stawki te w każdym roku podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w poprzednim roku kalendarzowym wyniósł co najmniej 99%.

Zgodnie z komunikatem z dnia 15 stycznia 2021 r. Prezesa GUS nastąpił wzrost cen o 3,4%.Opublikowane przez crr.pl    24 czerwca 2020    Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne


OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE
Obowiązujące w MIRiP w Krakowie od 16.01.2020r.
Rodzaj kosztu Kwota
EGZAMINY:
Egzamin czeladniczy 716,00 zł
Egzamin mistrzowski 1432,00 zł
Egzamin sprawdzający 256,00 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy - 50% opłaty pierwszej 358,000 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski - 50% opłaty pierwszej 716,00 złZmiana stawek opłat egzaminacyjnych wynika z wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. U. Z 2018r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019r. poz. 1495 art. 6).

Powyższe opłaty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w poprzednim roku kalendarzowym wynosi co najmniej 99 %. Pozostałe opłaty - uchwalone przez Zarząd MIRiP w Krakowie.Opublikowane przez crr.pl    20 stycznia 2019    Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne


OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE
Obowiązuje w MIRiP w Krakowie w 2019r.
Rodzaj kosztu Kwota
EGZAMINY:
Egzamin czeladniczy 761,00 zł
Egzamin mistrzowski 1521,00 zł
Egzamin sprawdzający 254,00 zł
Egzamin poprawkowy czeladniczy - 50% opłaty pierwszej 380,50 zł
Egzamin poprawkowy mistrzowski - 50% opłaty pierwszej 760,50 złWysokość opłat egzaminacyjnych jest ujednolicona we wszystkich Izbach Rzemieślniczych na terenie całego kraju. (Podstawa: Dz.U. z dnia 4.11.2015 poz. 1782 - Ustawa z dnia 25.09.2015r. o zmianie ustawy o rzemiośle).