Cech Rzemiosł Różnych
w Krakowie

Zrzesza około 160 rzemieślników, którzy szkolą około 350 uczniów.

Rzemieślnicy branży fryzjerskiej zajmują jedne z najlepszych miejsc w światowych i ogólnopolskich konkursach fryzjerskich. Co roku organizowany jest Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa. Introligatorzy to jedni z najlepszych fachowców w Polsce, konserwują i odnawiają stare księgi i albumy jak również świadczą usługi dla ludności naszego miasta. Cech zrzesza również mechaników pojazdowych i gastronomów.