Cechy rzemieślnicze

powstały w średniowieczu jako jedna z najważniejszych form ustrojowych mieszczaństwa .

Broniły godności zawodu, czuwały nad wysoką jakością produkcji, kierowały kształceniem uczniów i czeladników, wspomagały rzemieślników i uczniów rzemiosła. Cech Rzemiosł Różnychfryzjerów - pierwsza nazwa golarze, introligatorów i fotografów. Do II Wojny Światowej każda z tych branż miała swój macierzysty Cech, dopiero w 1948 r. na skutek Rozporządzenia Rady Ministrów, rzemiosła te zostały włączone do jednego Cechu o nazwie Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie.

Obecnie Cech prężnie działa

pod przewodnictwem Starszego Cechu -Zofii Michalskiej. Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie zrzesza około 160 rzemieślników, którzy szkolą około 350 uczniów.

Rzemieślnicy branży fryzjerskiej

zajmują jedne z najlepszych miejsc w światowych i ogólnopolskich konkursach fryzjerskich. Co roku organizowany jest Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa.

Introligatorzy to jedni

z najlepszych fachowców w Polsce. Konserwują i odnawiają stare księgi i albumy jak również świadczą usługi dla ludności naszego miasta. Cech zrzesza również mechaników pojazdowych i gastronomów.

Zarząd Cechu

pomimo różnych represji nie oddał pod administrację państwową własnego budynku przy ul. Berka Joselewicza 14 (obecnie mieści się tutaj biuro Cechu ) oraz działek w Skawinie. Ponadto dzięki usilnym staraniom Zarządu i twardym negocjacjom z Policją, w roku 2002 odzyskano budynek przy ul. Królewskiej 2. zrzesza jedne z najstarszych branż rzemiosła.